Utile

Accesări: 1433

        MĂSURĂTORI ŞI DETERMINĂRI „PRAM”

        Masuratorile si determinarile „PRAM” (Protecţie prin Relee, Automatizare şi Măsură) nu reprezinta doar indeplinirea unei obligatii legale a angajatorului ci sunt o garantie ca instalatiile si echipamentele electrice sunt mentinute in permanenta in stare corespunzatoare de siguranta.

       Verificarea periodica a instalatiei electrice are drept scop prevenirea accidentelor, cum ar fi: incendii, electrocutari, deconectari in alimentarea cu energie electrica, insotite de cele mai multe ori de compromiterea/distrugerea aparatelor si echipamentelor.

        Avand in vedere consecintele folosirii unei instalatii electrice defectuoase, care sunt si generatoare de accidente de munca, organele statului, respectiv Protectia Muncii, Pompierii si Protectia Consumatorilor se asigura prin verificari periodice ca angajatorii au luat toate masurile pentru prevenirea accidentelor de munca.

       Dintre cauzele care conduc la deteriorarea instalatiilor electrice si echipamentelor mentionam: incarcarea excesiva a circuitelor electrice, utilizarea unor echipamente cu grad de uzura avansat, imbatranirea izolatiei la cablurile electrice sau a conductoarelor, coroziunea, legaturi imperfecte sau defectuoase etc.

       Defectiunile instalatiilor electrice si echipamentelor pot fi detectate printr-o serie de masuratori, denumite generic PRAM, care vizeaza: rezistenta de izolatie, impedanta de bucla, curentul de scurtcircuit, rezistenta de dispersie a prizelor de pamant, continuitatea centurii de impamantare, verificarea aparatelor de lucru si protectie.

        Pentru aceste masuratori si determinari folosim aparatura de ultima generatie, certificata metrologic  potrivit cerintelor legale in vigoare.

 

 

                         

                  

        În urma determinărilor se elibereaza Buletin PRAM care atesta starea instalatiilor electrice, acestuia atasandu-i-se cate o copie a Certificatului metrologic al aparatului folosit la masurare si a Atestatului ANRE care da dreptul emitentului sa emita un asemenea document.

          Incepand cu luna mai 2013 cadrul legislativ care reglementeaza atestarea operatorilor economici care proiecteaza, executa si verifica instalatii electrice este constituit din:      REGULAMENTUL aprobat prin Ordinul nr.23/2013 emis de Presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (Monitorul Oficial nr.271 bis/14.05.2013).          Potrivit prevederilor art..3 alin.(1) din REGULAMENT „In scopul respectarii legilor si normelor in vigoare, OPERATORII ECONOMICI care desfasoara activitati de proiectare, executare si verificare de instalatii electrice racordate la Sistemul Electroenergetic National sau apartinand unor Sisteme Electroenergetice Izolate, trebuie sa detina un Atestat emis de Autoritatea competenta, in conditiile prezentului Regulament”. La art.9 pct.2 din Regulament se prevede: ”Autoritate competenta-Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE)….”.

          Totodata, in sensul art.5(1),lit.b din Regulament, sunt OPERATORI ECONOMICI doar persoanele juridice romane sau straine.

          In concluzie, verificarile si determinarile PRAM pot fi efectuate doar de persoane juridice romane sau straine care detin un Atestat de tip A 1 emis de ANRE. Oricare alta persoana fizica, chiar titulara a unei Legitimatii de electrician autorizat, sau persoana juridica, chiar daca are obiectul de activitate „Lucrari de instalatii electrice”, NU ARE DREPTUL LEGAL sa emita Buletine PRAM.

          Firma noastra detine si Atestatul de tip B emis de ANRE, ceea ce ne permite sa realizam in timp util pentru clientii nostrii si lucrari de remediere in cazul in care cu ocazia determinarilor PRAM se constata defectiuni.

          Periodicitatea verificarilor prin masuratori PRAM este stabilita de art 94 din Anexa 1 a Ordinului nr.108/2001-D.G.P.S.I.-004 la cel putin de doua ori pe an in cazul instalatiilor subterane si instalatiilor locale de legare la pamantsi la cel putin o data pe an in cazul retelelor generale de legare la pamant. In plus de aceste verificari periodice obligatorii se impune realizarea acelorasi determinari ori de cate ori se produc modificari in instalatia electrica de legare la pamant.

          Principala legislatie prin care se stabilesc normele de sanatate si securitate in munca in instalatiile electrice este :

  • Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;
  • H.G.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
  • Ordinul nr.108/2001 pentru aprobarea dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice-DGPSI-004;
  •  PE 116.

 

           RETELE ELECTROSERVICE IMPEX ESTE ATESTATA SA EMITA BULETINE PRAM RECUNOSCUTE DE AUTORITATI.

 

            După prima determinare PRAM efectuată de societatea noastră ne asumăm obligaţia morală de a vă anunţa în timp util despre expirarea termenului de valabilitate a buletinului emis.