Tipărire

       Vă asigurăm consultanță în ceea ce privește alegerea echipamentelor și componentelor necesare pentru realizarea unei instalații adecvate de protecție împotriva trăsnetului.Totodată, asigurăm proiectarea, realizarea conform proiectului și montarea paratrăsnetului.Trăsnetele sunt periculoase pentru persoane, pentru clădiri și instalațiile lor, iar în lipsa unor dispozitive sau metode capabile să modifice fenomenele meteorologice naturale, în măsura în care acestea previn descărcarile electrice de origine atmosferică, aplicarea măsurilor de protecție împotriva trăsnetului este esențială.Sistemul de protecție împotriva trăsnetului este constituit dintr-o instalație exterioară și/sau măsuri interioare care permit reducerea riscurilor de deteriorare a construcțiilorși a riscurilor de accidentare a persoanelor.

        Stabilirea necesității de a se prevedea o instalație de paratrăsnet , pentru un caz dat, și alegerea nivelului de protecție se va face numai de către un specialist.O instalație de paratrăsnet este formată, în principal, dintr-un dispozitiv de captare, conductoare de coborare și priza de pământ aferentă paratrăsnetului.

         Există sistemul clasic de protecție pasiv, pus la dispoziție de producători reprezentativi cum ar fi OBO, HERMI etc. precum și echipamente de paratrăsnet active (PDA) cu dispozitiv de amorsare, care în momentul creerii condițiilor atmosferice propice descărcării electrice, direcționează lovitura pe el. Asemenea sisteme sunt comercializate de producători cum ar fi AIDITEC SYSTEM, SCHIRTEC, GROMOSTAR.

          Măsurile de protecție împotriva efectelor directe și indirecte ale trăsnetului, în spațiul de protejat constau în egalizarea potențialelor, distanțarea elementelor instalației de paratrăsnet față de elementele metalice și limitarea supratensiunilor atmosferice.

 
      Societatea noastră realizează echipare și automatizare de tablouri și dulapuri electrice, pentru distribuție, de joasă și medie tensiune. Echiparea se va face după proiectul beneficiarului sau după proiectarea noastră, la cererea beneficiarului.Ne adresăm construcțiilor civile și industriale, realizând toată gama de tablouri, de la consumatorii casnici, organizare de șantier, până la cele necesare exploatării halelor și parcurilor industriale.Dimensiunile se pot confecționa în raport de spațiul destinat și disponibil. Echipamentele folosite sunt de la producători autorizați în conformitate cu standardele naționale și comunitare.